Arkiv

30.12.2011 kl. 13:55
Bakom länken ovan samlar vi urvalda klipp av gamla händelser. Formatteringen/layouten är kanske inte den snyggaste, men infot finns kvar.

Hem och Skola i Åbo r.f. kallar till årsmöte

tisdagen den 21.4.2015 kl. 18.30 i  Katedralskolan

Hansagatan 2 (gula trähuset, ingång från gården).

Stadgeenliga ärenden.

 

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsplan 2015

Budget 2015

Balansbok 2014

 

--------

Hem och Skola i Åbo r.f. kallar till årsmöte tisdagen
25.3.2014 kl 17.30 i St:Olofsskolans matsal.
 

Årsmöteshandlingar

 

Föredragningslista

Balansbok

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsplan 2014

 


                          --------------------------------------------------------------------------------

 

Efter årsmötet tar förbundet Hem och Skolas i Finland regionmöte vid, klockan 18.30. Vi börjar med att lyssna på Christoph Treier som är coach och mental tränare. Tillställningen är öppen för alla, men vi reserverar kaffe med tilltugg till dem som anmält sig till anmalan@hemochskola.fi

Treier utmanar oss att tänka i nya banor och fundera på vad som motiverar att aktivera sig i föräldraföreningar.

Kan metoder som han använder för att mentalträna toppidrottare hjälpa oss att motivera oss själva och andra?

Hur skall vi kommunicera om detta?

 

Välkomna!

 

 

 

 

 

10.4 2012

Vi fortsätter årsmötet i Sirkkala kl 18.30 , torsdagen 12.4. Handlingarna uppdaterade nedan.

Rapporten över inneluftsproblematiken i Cynkan har anlänt och även vi har, efter mycket strul, fått en kopia. Den analyseras nu.

I övrigt är det Stafettkarnevalen, förvaltningsreformen samt Högsåra-lägren som är på agendan. För att inte tala om vårens stipendiemottagare.

-----------

Årsmötet är hållet, även om de ekonomiska bitarna ajournerades till ett senare skede. Den nya styrelsen är uppdaterad på sidan "Kontakta oss"

18 Mars 2012

Vi har tyvärr ej fått alla papper för årsmötet klara än i detta skede, trots att vi hoppats på det. Bifogar dock det ogranskade bokslutet och verksamhetsberättelsen i detta skede, liksom föredragningslistan. Hoppas kunna återkomma med budget inom kort. Våra revisorer har överraskande meddelat att de pga arbetshinder ej hinner granska bokslutet tills mötet, så till den delen måste vi uppskjuta beslutet. I övrigt drar vi mötet som planerat.

Tiden har ganska långt gått åt till att försöka få rätsida på Cygnaeus situation. Även om huset inte är det värsta i stan är det ändå alltför många elever, lärare och övrig personal som mår illa. Det finns tjänstemän inom miljöhälsovården som tycks sticka huvudet i en buske hellre än att göra nåt. Det är beklämmande.

Inställningen, där man från stadens sida ganska långt ignorerar lärarnas och rektorernas opinioner har förvärrats med åren. Inte ens föräldrarna får lika mycket gehör som förr, även om tyst diplomati och direkta kontakter hör till grundarsenalen. Det som syns i media är situationen då tyst diplomati har visat sig vara ineffektivt och man ser sig föranleden att tillgripa grövre vapen.

Väl mött på onsdagen 21.3!

Föredragningslista

Bokslut

Granskningsberättelse

Verksamhetsberättelse för 2011

Verksamhetsplan för 2012

Skrivet i december 2011

Kombiskolan verkar ha ett flyt, vi hoppas det inte dyker upp något som stör senare i processen. Katedralskolans renovering verkar som om den äntligen skulle komma i gång 2013. I övrigt är skolornas skick på tapeten, det skulle behöva renoveras på flera håll. Skolmaten råder det olika åsikter om i de olika skolorna, så även på svenskt håll. Marthaförbundets Operation Skolmat anbefalles.

Nu väntar vi med intresse på hur man ämnar genomföra inbesparingar i skolbudgeten. Det får inte än en gång gå som senast, då skolsektorn sparade mer i proportion än flera andra förvaltningsgrenar.

Den stora frågan som seglat upp är en ur Åbo-svenskarnas synpunkt helknäpp förvaltningsreform inom undervisningsväsendet.

Vi har överklagat besluten i stadsstyrelsen och fullmäktige längs vägen, vilket även har kunnat följas i media. Stadens ledning får inte ordning ens på sina tilltänkta nämnder och sektioner, hela konstruktionen är okänd inför lagen. Än mindre har det svenska beaktats som det bör. Ett juntarnas projekt! Allt tal om att det bara blir bättre för svenskheten är kvalificerat strunt. Om en enhetlig struktur för den svenska bildningssektorn slås i spillror är det frågan om en regelrätt attack. Huruvida de som utför attacken bara är enfaldiga eller t.o.m ondsinta är en annan fråga, men hallstarrigt kör de vidare. Hem och Skola gör sitt bästa för att de skall köra in i en vägg, då sakargument och vackert prat sen mars 2010 inte har hjälpt. Vi tycker det är synd om Åbo stad, ty reformen är i stort sett bra för den finska sektorn - även om man kan diskutera vettigheten med att grunda än mer chefsposter, med mer kostnader och byrokrati som följd.

2010 överklagade Hem och Skola till förvaltningsdomstolen.  Vi vann, utslaget kom sommaren 2011. Domstolen tog dock en feg väg, de lämnade för oss, som värnar om den svenska skolan, mycket viktiga frågor obehandlade. Därför har vi vänt oss till JO nu i december, eftersom denne ej ville behandla vår klagan medan ärendet var anhängigt i domstol. Nu under hösten har staden korrigerat den av förvaltningsdomstolen krävda nämndstrukturen, men på ett sätt som varken följer lagen eller ens stadens egna instruktioner. Ytterligare har föredragande skött sin föredragning på ett så bristfälligt sätt att vi bett JO uttala sig även om det.  Vi ber att de granskar de inblandade tjänstemännens verksamhet. Enligt vår syn tål verksamheten inte dagsljus. Det ryker av inkompetens och mygel.

 

----------

Årsmötet 2010 har farit och varit. Den nya styrelsen är uppdaterad på styrelse-sidan.
Den stora frågan som seglat upp är en ur Åbo-svenskarnas synpunkt helknäpp förvaltningsreform inom undervisningsväsendet.

Vi har överklagat besluten i stadsstyrelsen och fullmäktige längs vägen, vilket även har kunnat följas i media. Stadens ledning får inte ordning ens på sina tilltänkta nämnder och sektioner, hela konstruktionen är okänd inför lagen. Än mindre har det svenska beaktats som det bör. Ett juntarnas projekt! Allt tal om att det bara blir bättre för svenskheten är kvalificerat strunt. Om en enhetlig struktur för den svenska bildningssektorn slås i spillror är det frågan om en regelrätt attack. Huruvida de som utför attacken bara är enfaldiga eller t.o.m ondsinta är en annan fråga, men hallstarrigt kör de vidare. Hem och Skola gör sitt bästa för att de skall köra in i en vägg, då sakargument och vackert prat sen mars 2010 inte har hjälpt.  Vi tycker det är synd om Åbo stad, ty reformen hade varit bra för den finska sektorn.

Nu i början på september ligger våra överklaganden i förvaltningsdomstolen. (strukturen, en tjänst, instruktionen)

Klagomål till riksdagens justitieombudsman jämte justitiekanslern
De sistnämnda har farit in på måndagen 6.9.2010. Vi ber att de granskar de inblandade tjänstemännens verksamhet. Enligt vår syn tål verksamheten inte dagsljus. Det ryker av inkompetens och mygel.


Föreningen Hem och Skola i Åbo r.f. inbjuder till

Årsmöte

Måndagen den 21 mars 2011 klockan 18.30
i Sirkkala skolas matsal (Sirkkalagatan 20)

Stadgeenliga ärenden behandlas.

Bokslutshandlingar och verksamhetsberättelse kan fås från Luckan
och härifrån senast 14.3

Kaffeservering

Välkomna!

Inbjudan
Föredragningslista
Bokslut
Verksamhetsberättelse
Verksamhetsplan

_______________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Föreningen Hem och Skola i Åbo r.f. inbjuder till årsmöte

Måndagen den 22 mars 2010 klockan 18.30

i Sirkkala skolas matsal, invid Österlånggatan

Stadgeenliga ärenden behandlas.
Dessutom behandlas två stadgeändringar

Årets talare är Ulrika Willför-Nyman under rubriken
”Var går gränsen”
Vad förväntas av skolan, vad av hemmen?
Se även http://skolbarn.fi/mobbning/ledare/

Kaffeservering

VÄLKOMNA!

Bokslutshandlingar och verksamhetsberättelse kan även fås från Luckan

 

___________________________________________________________________________________________________

Marthaförbundet firar 110 år med Studia Generalia:

Föräldraskap – en av livets stora utmaningar

Måndag 12.10. kl. 18.30 – ca 20.30 i St Olofsskolan, Klosterg. 11, Åbo.

Föreläsare: Christoph Treier, mental tränare och företagscoach.

Som förälder, mor- och farförälder eller lärare får du många nyttiga tips för hur du kan påverka barns attityder, självförtroende, motivation och inställning till fram- och motgångar. Alla intresserade välkomna!

Efter förläsningen följer paneldiskussion med:
Christel von Frenckell-Ramberg, ordförande för förbundet Hem och Skola, Lars Nyberg, ordförande för Hem och Skola i Åbo, Stina Forsberg, M-klubben - Marthaförbundet, Kim Engblom, förälder och fotbollstränare. Panelledare: Frida Pihlajaniemi, Marthaförbundet.

Elevkåren säljer kaffe från kl. 18. Musik av Sirkkala singers och Cygnaeus Popsvanar.
Pysselhörna för småsyskon: Flickscoutkåren Åbo Vildar.

Anmälningar till Pippi Brander, 044 55 77 209, aboland.martha@mebb.net senast den 8.10.
Åboföräldrar och skolpersonal anmäler sig till Lars Nyberg tel. 040 55 13 309, lgnyberg@gmail.com

Busstransport från Väståboland och Kimitoön om många anmäler sig.

Arr: Åbolands sv. Marthadistrikt och Hem och Skola i Åbo med stöd av Svenska Kulturfonden.

 


--------------------------------------------------------------------------------

Föreningen Hem och Skola i Åbo r.f. inbjuder till

Årsmöte

Tisdagen den 24 mars 2009 klockan 18.30
i Katedralskolan (ingång från Nunnegatan).
Stadgeenliga ärenden behandlas.

Tillfället inleds av skolkörerna

Cygnaeus Popsvanar och Sirkkala Singers

Årets talare är Georg Henrik Wrede, under rubriken
"Censur vs. mediafostran - barn och media"


Kaffeservering

VÄLKOMNA!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Åbo 28.8.2008

BÄSTA FÖRÄLDRAR!

Kom med och säkra barnets skolväg


Undervisningsministeriet anordnar den nationella trafiksäkerhetsveckan 8–12.9.2008 tillsammans med sitt kontaktnät för trafikfostran. Alla skolstadier kallas med, från förskolorna till gymnasier och yrkes­sko­lor.

Specialtemat för år 2008 är Säkra skolvägar.

Måndagen 8.9.2008 utmanar Hem och Skola i Åbo r.f., tillsammans med Turun Alueellinen Vanhempainyhdistys (Turvary) och polisen i Åbo, stadens alla föräldraföreningar, föräldrar jämte mor- och farföräldrar att säkra barnens skolväg! Vi har som avsikt att iaktta trafiken i närheten av skolorna och med hjälp av reflexvästar på barn och vuxna fästa bilisternas uppmärksamhet på de små i trafiken. Även polisen effektiverar sin övervakning av trafiken i närheten av skolorna under dagen.

Vi önskar att ni drar på er reflexvästar och antecknar era iakttagelser om trafiken och eventuella faro­moment längs ert barns skolväg. Vi hoppas att ni sänder era iakttagelser och förslag senast den 22.9.2008 per e-post till adressen lgnyberg@gmail.com, alternativt till Hem och Skola i Åbo r.f. c/o Lars Nyberg, Klockaregatan 9, 20380 Åbo. Ni kan även samla in iakttagelserna och förslagen via sektio­ner­na i skolorna. Dessa samlas sedan till ett gemensamt initiativ och levereras till miljö- och planlägg­nings­byrån.

För att höja på trafikjippots profil ett snäpp belönar Hem och Skola och Turvary den bästa idén för förbättrandet av barnens trafiksäkerhet med ett stipendium på 200 euro. Valet görs av ett obundet kollegium bestående av representanter för samarbetsparter. Idéerna och förslagen kan sändas till adresserna ovan.

Medverkande i jippot är Hem och Skola i Åbo r.f., Turvary ry, Polisen i Åbo, Skolväsendet i Åbo, Kollektivtrafikkontoret, Auran Aallot och Radio Vega

Tilläggsuppgifter/ Lisätietoja:


Hem och Skola i Åbo r.f.

Lars Nyberg

tel. 040-551 3309
lgnyberg@gmail.com
http://abo.hemochskola.fi/


Turvary ry.

Timo Kinnunen

tel. 040-748 6619
timo.kinnunen@pp.inet.fi
www.turvary.fi

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Välkommen på teater!

Föreningen Hem och Skola i Åbo bjuder föräldrar och skolpersonal på teaterföreställningen
Älska mig! samt på paneldiskussion måndagen den 3 mars 2008 klockan 18.00 i S:tOlofsskolan, Klostergatan 7.

Alla elever i årskurs 1-3 i de svenskspråkiga Åboskolorna får samma dag se barnpjäsen Salias saga som handlar om kärlek och skilsmässa. På kvällen erbjuds alla Åboföräldrar en möjlighet att se vuxenpjäsen Älska mig! som också handlar om de vägar kärleken tar. I paneldebatten efter föreställningen deltar bl.a. skådespelaren och projektledaren Annika Cleo, Marthaförbundets verksamhetsledare Christel Raunio, Åbos svenska skolkurator Jocke Sumelius samt läraren Maria Nylund.

Biljetter till Älska mig! kan beställas av Pia Liljeroth, helst per e-post: pliljero@abo.fi, eller 040-740 4975.

Hem och Skola i Åbo har köpt föreställningen och den är gratis för vårdnadshavare och skolpersonal. Platserna delas ut i den ordning de beställts. När alla platser är reserverade sätts övriga intresserade på en väntelista.

Mera info i denna folder

--------------------------------------------------------------------------------


Föreningen Hem och Skola Åbo r.f. inbjuder till  Årsmöte

Tisdagen den 12 februari 2008 klockan 18.30 i Cygnæus skola, Mariegatan 7.

Efter årsmötet uppträder skolkörerna


Kaffeservering 


VÄLKOMNA!
 

--------------------------------------------------------------------------------

Det händer i trafiken!<!--[endif]--> 

Den första november händer det! Kom med och delta i det redan traditionella trafikjippot. Turvary och Hem och Skola i Åbo utmanar alla föräldraföreningar i Åbo att delta och skapa en tryggare skolväg för våra barn. Också i år övervakar vi trafiken i skolornas närhet och påminner bilisterna om alla småttingar i trafiken. Redan i fjol, då jippot ordnades första gången, var det rikligt med deltagare och även den lokala pressen uppmärksammade kampanjen. 
Evenemanget ordnas i år den första morgonen i november,
torsdagen 1.11 klockan 8-10. 
Trafikjippot understöds av Skadebolaget IF, Fennia och Rahtarit ry som har donerat reflexvästar. Dessutom medverkar Åbo skolpolis och polisen från trafikövervakningen.


Kontaktpersoner:

Hem och Skola i Åbo, ordförande Pia Liljeroth,
tel. 040 740 4975, pia.liljeroth@abo.fi
Turvary ry, ordförande Niina Junttila,
tel. 050 337 3436, niina.junttila@utu.fi
Åbo skolpolis, överkonstapel Matti Pippola,
matti.pippola@poliisi.fi
Åbo undervisningsväsende, undervisningsdirektör Timo Jalonen,
timo.jalonen@turku.fi

Skadeförsäkringsbolaget If, Tero Tynys,
tero.tynys@if.fi

 

 


Föreningen Hem och Skola Åbo r.f. inbjuder till

Årsmöte
 

Tisdagen den 13 mars 2007 klockan 18.30

i Cygnæus skola, Mariegatan 7.

 

Efter årsmötet föreläsning och diskussion kring temat

 

”Vilka sociala färdigheter vill du ge ditt barn?”

 

Enligt psykologerna består sociala färdigheter av tre viktiga byggstenar nämligen empati, förmågan att lösa problem och självkontroll.

 

Empati, problemlösning och självkontroll är färdigheter som utvecklas då barnen växer upp. En god grund finns redan hos riktigt små barn, men barn behöver både känslomässig vägledning och färdighetsträning för att gå vidare.

 

Om hur föräldrarna kan ge känslomässig vägledning, om hur denna vägledning stärker barnets självkänsla och om hur de sociala färdigheterna utvecklas talar ledande skolpsykolog Inger Dahlgren. Föreläsningen ordnas i samarbete med Förbundet Hem och Skola i Finland rf och Svenska Studiecentralen.

Kaffeservering

 

VÄLKOMNA!

__________________________________________________________________


Trafikjippo ledde till initiativ till Åbo stads miljö- och  planläggningsbyrå

I Åbo sker fler trafikolyckor än i andra stora städer i Finland . För små skolelever som ännu inte är mogna att bedöma trafiken innebär skolvägen ofta många faromoment. Statistiken visar att barn i skolåldern ofta råkar ut för olyckor som fotgängare, cyklister eller mopedister. I Åbo sker olyckorna i hälften av fallen på övergångsställen.

Föräldraföreningarna Turvary  ry  och Hem och Skola i Åbo r.f. utmanande i november alla Åbo-skolors föräldraföreningar samla föräldrar att genomföra ett trafikjippo. 

Många skolors föräldraföreningar samt Tukivaarit ry/ Medfostrare rf. antog utmaningen och övervakade trafiken den 24 november 2006 kl. 8-10. För att påkalla trafikanternas uppmärksamhet var vi klädda i reflexvästar och försedda med plakat. Vi kontrollerade vilka bilar som körde mot rött eller som inte stannade för att låta fotgängarna gå över gatan vid övergångsställena. Också skolpolisen deltog i jippot. Föräldraföreningarna sammanställde skolvisa rapporter över trafikarrangemangen och faromomenten vid de egna skolorna.

Genom detta jippo vill vi vara med och arbeta för en säkrare skolväg för våra barn och ungdomar samt för en bättre trafikkultur i Åbo. Samtidigt önskar vi att dessa uppgifter som skolorna och föräldrarna sammanställt skall utnyttjas för att garantera en tryggare skolväg för Åbo-eleverna. Vi hoppas att stadens instanser skall utnyttja föräldrarnas kunskap genom att begära utlåtanden och åsikter av föräldraföreningarna då trafikarrangemangen i närheten av skolorna förändras.

Utredningarna påtalar bl.a. följande åtgärder som kunde leda till en tryggare skolväg: ökat antal farthinder och övergångsställen, utmärkande av skolornas övergångsställen med blinkande trafikljus eller varningstrianglar, kontrollera tajmingen av trafikljusen i närheten av skolorna, sänka hastighetsbegränsningarna, bygga cykelvägar, förbättra belysningen samt öka övervakningen samt upplysningen.


Försäkringsbolagen If, Fennia och A-vakuutus samt Rahtarit ry har donerat reflexvästar som i höst kommer att delas ut till de nya ettorna i alla skolor som deltog i trafikjippot.


Utifrån sammanställningen av skolornas rapporter har Turvary och Hem och Skola i Åbo gjort ett initiativ till Miljö- och planläggningsnämnden i Åbo. Vi ber staden beakta de skolvisa och allmänna förslagen till åtgärder för att förbättra trafiksäkerheten för skoleleverna.

 

Hela rapporten kan man läsa här : Traffikrapport 24.11.2006

--------------------------------------------------------------------------------


Hej alla föräldrar! 

  
 
Vi utmanar alla föräldraföreningar att fredagen den 24 november klockan 8.00-10.00 samla föräldrar för att genomföra trafikjippot.
 
Varje skolas föräldraförening deltar med att övervaka trafiken vid den tid barnen kommer till skolan. För att vi skall lyckas med jippot hoppas vi att så många som möjligt kommer med. Ta med er plakat, sätt på er reflexvästar och låt trafikanterna märka er! Kontrollera vilka bilar som kör mot rött och som inte stannar för att låta fotgängarna gå över gatan vid övergångsställena! I jippot deltar skolpolisen och massmedia.
 

 

Tilläggsuppgifter
 

Hem och Skola i Åbo r.f.                                             
Pia Liljeroth, ordförande
pia.liljeroth@abo.fi
tfn. 040-740 4975
 

 

niina.junttila@utu.fi
puh. 050-337 3436
-------------------------------------------------------------------
•11 oktober 2006, klockan 19.00 Diskussionstillfälle om barn och rusmedel
• 17 oktober 2006, klockan 18.30 Hem och skolas träff för klassföräldrar i Åboland

--------------------------------------------------------------------------------
Hem och Skola i Åbo r.f. och Folkhälsan i Åboland inbjuder till diskussion:Hjälp ditt barn att säga nej - Du som förälder i arbete mot tobak och rusmedel

 

Inget barn i årskurserna 5-7 planerar att börja röka, supa eller knarka. Ändå röker nästan en femtedel av de som fyllt 15 år och hälften av samma åldersgrupp berusar sig regelbundet med alkohol. Bland äldre tonåringar är andelen ännu större.

 

Olagliga droger, dvs narkotikaklassade ämnen, är lättare att få tag än någonsin förut. 20 procent av finländska 15-19 -åringar uppger att de har prövat på narkotika (Stakes 2005).

 

Barn- och ungdomsarbetsledare Kaj-Mikael Wredlund  talar om hur man som förälder i god tid skapar en god värdegrund hos barnet. Det hjälper barnet att hålla fast vid sunda värderingar i valsituationer som gäller tobak och rusmedel. Han har gedigen erfarenhet av  barn- och ungdomsarbete och  har  jobbat som lärare i många år.  De senaste sex åren har han verkat inom det tobaks- och rusmedelsförebyggande fältet både nationellt och internationellt. Nu är han projektledare vid Folkhälsans förbund rf.

 

Kaj-Mikael Wredlund föreläser om barn och rusmedel:

Tid: Onsdagen den 11 oktober 2006, klockan 19.00.

 

Plats: Katedralskolan i Åbo, Gamla Stortorget 1 (ingång från gården).

 

OBS! Det finns parkeringsplatser på gården!

 

Kaffeservering

 

VÄLKOMNA!


Träff för klassföräldrar


Välkommen till Hem och Skolas träff för klassföräldrar i Åboland. Vi ses tisdagen den 17 oktober kl.18.30-20.30 i Sirkkala skola i Åbo. Träffen hålls i bildkonstsalen som finns i byggnaden på skolgården, adressen är Sirkkalagatan 20.

Temat för träffen är klassföräldraskap och vi presenterar innehållet i en ny pärm som vi framställt för att stöda och inspirera klassföräldrarna i åk 1-6 och åk 7-9. Sprid gärna inbjudan till samtliga klassföräldrar i din skola. Vi ser gärna också att ordförande för er Hem och Skola–förening eller någon annan styrelsemedlem närvarar. Det finns också utrymme för fri diskussion och frågor om Hem och Skola-verksamheten.

Meddela senast 12.10 om du kommer till hemochskola@hemochskola.fi eller tfn 09-56 57 770 så att vi kan uppskatta antalet deltagare. Vi bjuder på något smått.

Välkommen med och låt dig inspireras!

Christel von Frenckell-Ramberg
Förbundsordförande
chris.ramberg@pp.inet.fi
Tfn 040-716 40 49

Veronica Wärnå
Styrelsemedlem
veronica.warna@surfnet.fi
Tfn 044-275 39 78

15.3.2006
OM MOBBNING


Förbundet Hem och Skolas föreläsare
Katja Andréasson :

"Att känna igen och förebygga

mobbning, speciellt bland flickor".


Onsdagen den 15 mars klockan 19 i Sirkkala skola,
Sirkkalagatan 20 i Åbo.

Vi börjar kvällen med föreningens årsmöte
klockan 18.30.

Kaffeservering


--------------------------------------------------------------------------------

Det är inte ovanligt att det sker redan som 11-13-åring.  

Inget kan vara mera fel. Alla barn är idag exponerade för tobak, alkohol och narkotika och måste förr eller senare ta ställning till dem.  ”Det gäller inte mitt barn” tänker mången förälder.

 

Turvary ry.
Niina Junttila, puheenjohtaja

Slutligen vill vi påminna Er föräldrar om att respektera trafikreglerna – vare sig ni rör er till fots eller med bil. 
 
I Åbo sker det fler trafikolyckor än i andra stora städer i Finland. Här sker årligen ca 2000 olyckor i vilka 300 människor skadas och upp till tio personer dör. För små skolelever som ännu inte är mogna att bedöma trafiken innebär skolvägen ofta många faromoment. Statistiken visar att barn i skolåldern ofta råkar ut för olyckor som fotgängare, cyklister eller mopedister. Olyckorna sker i Åbo i hälften av fallen på övergångsställen.

 

Fotgängare, cyklister och bilister tycker att trafikkulturen i Åbo måste förbättras: bilister gasar på då trafikljuset byter till rött och fotgängarna får länge stå vid övergångsställen innan någon stannar för dem.

(Paavola, Piritta (2005) Kevyen liikenteen onnettomuudet Turussa vuosina 2000-2004. Turku, Turun Ammattikorkeakoulu.)

 

Dessutom ber vi Er tillsammans, skolvis, sammanställa en fritt formulerad utredning över trafikarrangemangen och faromomenten vid er skola. Dessa utredningar sammanställs av Hem och Skola i Åbo och Turvary som tillsammans gör ett initiativ till Miljö- och planläggningsbyrån om behoven av trafiksäkerhetsförbättringar vid skolorna i Åbo.

Hem och Skola i Åbo r.f. och Turun alueellinen vanhempainyhdistys Turvary ry utmanar alla föräldraföreningar i Åbo till ett trafiksäkerhetsjippo.

Lars Nyberg