Styrelsen för Hem och Skola i Åbo 2019 - 2021

Skolorna har även många lokalaktiva personer utöver rf:s styrelse

 

Ordförande
Jenny Sid  
[ jenny.sid@gmail.com ]  

 

Sekreterare
Petra Hellman 
[ hellmanpetra20@gmail.com ]

 

Kassör
Catarina Martin

 

Webbansvarig
Tomas Nybondas  [ nybondasto@gmail.com ]
 

Cygnaeus förälder
Annette Palanen   [ annette.palanen@gmail.com ]

 

Cygnaeus lärare
Clara Reinikainen  [ clara.reinikainen@turku.fi ]

 

Sirkkala förälder
Johanna Kiviniemi  
[ johanna.kiviniemi@muotoseikka.fi ]

 

Sirkkala lärare
Pia Sigfrids  [ pia.siegfrids@turku.fi ]

 

Sirkkalabacken förälder
Petra Hellman  [ hellmanpetra@gmail.com ]

 

Sirkkalabacken lärare
---
 

St. Olofsskolan förälder
---
 

St. Olofsskolan lärare
Kenneth Nygrén  
[ kenneth.nygren@turku.fi ]

 

Katedralskolan förälder
Satu Brunou  
[ satu.brunou@gmail.com ]

 

Katedralskolan lärare
Hermann Norrgrann  
[ --- ]