Styrelsen för Hem och Skola i Åbo 2017

Skolorna har även många lokalaktiva personer utöver rf:s styrelse

 

Ordförande

Annette Palanen

annette.palanen@gmail.com   

 

Sekreterare

Petra Hellman

hellmanpetra20@gmail.com

 

Kassör

Catarina Martin


 

 

Cygnaeus förälder

Rina Varjonen

rinavarjonen@hotmail.com

 

Cygnaeus lärare

Clara Reinikainen

clara.reinikainen@turku.fi

 

Sirkkala förälder

Johanna Kiviniemi

johanna.kiviniemi@muotoseikka.fi

 

Sirkkala lärare

Pia Sigfrids

pia.siegfrids@turku.fi

 

Sirkkalabacken förälder

Petra Hellman

hellmanpetra@gmail.com

 

St. Olofsskolan förälder

Satu Brunou

satu.brunou@gmail.com

 

St. Olofsskolan lärare

Kenneth Nygrén

kenneth.nygren@turku.fi

 

Katedralskolan förälder

Lars Nyberg

lars.nyberg@turku.fi

 

Katedralskolan lärare

Kristina Ekblad

tina.ekblad@dnainternet.net