Webbsidans uppdatering pågår

 

Årsmöte 2018

http://abo.hemochskola.webbhuset.fi/aktuellt/

 

 

Föreningen Hem och Skola i Åbo r.f

 

.

 

 

Föreningen Hem och Skola i Åbo är en förening för alla familjer som har barn i någon av de fem svenska skolorna i Åbo. Vi har en gemensam styrelse för alla skolor. Varje skola har en föräldra- och en lärarrepresentant i styrelsen. Vi vill främja samarbetet mellan föräldrarna och lärare, mellan elever och lärare och arbeta för trivseln i skolorna. Vi stöder skolan och hemmen i deras strävanden att ge barnen en god uppväxtmiljö och företräder föräldraopinionen i skolfrågor. Också du kan vara med och påverka beslutsfattarna i frågor som berör skolorna och eleverna.

Det är viktigt att JUST DU som förälder engagerar dig. Just nu har vi stora förändringar på gång i Åbo och det är viktigt att vi tillsammans jobbar för att få behålla så många svenska rum som möjligt. Om det inte finns tillräckligt många dagisplatser på svenska så har vi tyvärr inte elever som börjar i de svenska skolorna allt hänger ihop med varandra. 

Att var medlem i Hem och Skola i Åbo r.f. är enkelt. Du kan betala in 10€/familj + 1€ för varje barn du har i någon av de svenska skolorna. Medlemsavgiften betalas in på kontot: Ålandsbanken 440610-411165. Meddela vid inbetalningen i vilken skola/vilka skolor barnen går i. Alla föräldrar får ta del av Hem och Skolas tidning som delas ut till eleverna i respektive skola.

 

 Varför vara medlem?

Hem och Skola i Åbo bidrar med understöd till bl.a. klubbverksamhet, teaterbesök, inköp av böcker och idrottsredskap. Med hjälp av de åboländska stiftelserna kan vi även hjälpa skolorna att delta i Stafettkarnevalen och Skolmusiken. Hem och Skola ger även eleverna möjlighet att anvädna ÅU i skolarbeten, vi delar ut stipendier till elever och försöker även hinna påverka på saker som är aktuella i skolorna. 
 

Vi hoppas på flitigt deltagande på föräldramöten, klassföräldraträffar och övriga evenemang. Ta också kontakt om ni har idéer beträffande verksamheten.

 

Alla föräldrar som har barn i de svenskspråkiga skolorna kan vara medlem i Hem och Skola i Åbo r.f.

Medlemsavgiften är 10€ + 1€/barn, inbetalningen sker på FI48 6601 0001 108679