Kodklubben är på jullov och fortsätter den 9.1.2020!


Kodklubben tackar för hösten och tar sig nu till en kort jullov. Vi fortsätter på torsdag den 9.1.2020. Tidpunkt för klubbkvällarna är som förut torsdag kl 17:00-18:30 i klassrum nr. 215.

Det finns ännu lediga platser. Anmälning sker via blankett på nätet, som hittas från denna länken: http://kodklubb.azurewebsites.net.

Välkommen med!
 

 

Läsåret 2019 – 2020 inleds onsdag 14.8.2019
 


Läsåret 2019–2020

Höstterminen: 14.8. – 21.12.2019
Höstlov: 17.10. – 20.10.2019
Jullov: 22.12.2019 –  6.1.2020

Vårterminen: 7.1. - 30.5.2020, (förskoleundervisningen 29.5.2020)

Vinterlov: 17.2. – 23.2.2020

 

Föreningen Hem och Skola i Åbo r.f

 

 

 

 

 

 

 

 

Att vara medlem i Hem och Skola i Åbo r.f.

 

Föreningen Hem och Skola i Åbo r.f. är det gemensamma organet för alla HoS-sektioner i Åbo. Varje svensk skola har en förälder som jobbar med ärenden som gäller just din skola. RF:s uppgift är att koordinera verksamheten mellan de olika skolorna.

En viktig del av verksamheten har varit att skaffa finansiering för olika ändamål, denna verksamhet blir mindre och vi hoppas att vi kunde mera bevaka skolfrågor, bjuda på gemensamma föreläsningar för föräldrarna och vara en samarbetspart mellan föräldrarna och skolorna. Vi önskar även att Hem och Skola kunde tillsammans med föräldrarna förbättra alla skolelevers tillvaro i skolorna i Åbo.

Medlemsavgiften är endast 12€/familj. Denna medlemsavgift ger din klass möjlighet att ansöka om bidrag till någon händelse klassen vill gå på, den ger dig Hem och Skolas fina tidning och möjlighet att delta i föreläsningar som ordnas av Hem och Skola.  

Betala in 12 € till Hem Och Skola i Åbo rf och understöd verksamheten.

Konto nr: FI48 6601 0001 108679 i meddelande fältet kan du skriva i vilken/vilka skolor du har barn i.

Vi hoppas på flitigt deltagande i föräldramöte, klassföräldraträffar och övriga evenemang!

 

Föräldrarepresentanterna i Hem och Skola i Åbo rf styrelse:

Cygnaeus: Annette Palanen [ annette.palanen@gmail.com ]

Sirkkala: Johanna Kiviniemi [ johanna.kiviniemi@muotoseikka.fi ]

Sirkkalabacken: Petra Hellman [ hellmanpetra20@gmail.com ]

Katedralskolan: Satu Brunou [ satu.brunou@gmail.com ]

Ordförande: Jenny Sid [ jenny.sid@gmail.com ]

Kassör: Catharina Martin

Sekreterare: Petra Hellman hellmanpetra20@gmail.com

 

Alla föräldrar behövs för att vi tillsammans kan bygga upp en trygg skolgång för eleverna från åk ett ända till de springer ut med sina vita mössor eller med intyget från yrkesskolan. Om ni har frågor, förslag på verksamhet eller något annat så får ni gärna sätta mail jenny.sid@gmail.com