Styrelsen för Hem och Skola i Åbo 2017

Skolorna har även många lokalaktiva personer utöver rf:s styrelse

 

Ordförande

Annette Palanen

annette.palanen@gmail.com   

 

Sekreterare

Petra Hellman

 

Kassör

Catharina Martin


 

 

Cygnaeus förälder

Clara Reinikainen

 

Cygnaeus lärare

Malin Gullqvist

 

Sirkkala förälder

Johanna Kiviniemi

 

Sirkkala lärare

Pia Sigfrids

 

Sirkkalabacken förälder

Petra Hellman

 

St. Olofsskolan förälder

Satu Brunou

 

St. Olofsskolan lärare

Kenneth Nygrén

kenneth.nygren(at)turku.fi

 

Katedralskolan förälder

Lars Nyberg

 

Katedralskolan lärare

Kristina Ekblad