Styrelsen för Hem och Skola i Åbo 2017

Skolorna har även många lokalaktiva personer utöver rf:s styrelse

 

Ordförande

Annette Palanen

annette.palanen@gmail.com   

 

Sekreterare

Petra Hellman

 

Kassör

Catharina Martin


 

 

Cygnaeus förälder

Rina Varjonen

 

Cygnaeus lärare

Johan Pelo

johan.pelo(at)turku.fi

 

Sirkkala förälder

 

 

Sirkkala lärare

Hege Björö-Vesterinen

hege.bjoro-vesterinen(at)turku.fi

 

Sirkkalabacken förälder

Petra Hellman

 

St. Olofsskolan förälder

Satu Brunou

 

St. Olofsskolan lärare

Kenneth Nygrén

kenneth.nygren(at)turku.fi

 

Katedralskolan förälder

Lars Nyberg

 

Katedralskolan lärare

Kristina Ekblad