Hem och Skola i Åbo r.f. kallar till årsmöte

tisdagen den 25.4.2016 kl. 18.00 i Sirkkalabackens skola,

Östralånggatan 19 20700 Åbo.

Stadgeenliga ärenden.

Bokslutshandlingar och verksamhetsberättelse kommer snart på

aktuellt -sidan

Välkomna!

 

 

 

 

 

Föreningen Hem och Skola i Åbo r.f

 

.

 

 

Föreningen Hem och Skola i Åbo är en förening för alla familjer som har barn i någon av de fem svenska skolorna i Åbo. Vi har en gemensam styrelse för alla skolor. Varje skola har en föräldra- och en lärarrepresentant i styrelsen. Vi vill främja samarbetet mellan lärare, elever och föräldrar och arbeta för trivseln i skolorna. Vi stöder skolan och hemmen i deras strävanden att ge barnen en god uppväxtmiljö och företräder föräldraopinionen i skolfrågor. Också du kan vara med och påverka beslutsfattarna i frågor som berör skolorna och eleverna.

Utrymmesbristen i de svenska skolorna och nedskärningarna inom skolsektorn i Åbo är frågor vi engagerat oss i de senaste åren. Braheskolan är nu färdig men ännu återstår problem att lösa. Sirkkala skolas förskolegrupper är läsåret 2015-2016 utlokaliserade till Braheskolan men vad händer efter det?

 

Inomhusluften i skolorna i Åbo har också varit uppe på tapeten. Cygnaeus är efter dryga reparationer i skick.  Nu står Sirkkala skola i blickpunkten. Otaliga reparationer av Kärnhusets tak har inte lätt till önskat resultat. Fortfarande lider man av dålig inomhusluft och föräldrarna har nu bildat en aktionsgrupp.

Den länge planerade renoveringen av Katedralskolans utrymmen har kommit i gång och eleverna flyttat in i temporära utrymmen medan Kattan renoveras. Under tiden ska eleverna främst hålla till i Topeliuksen koulu; några lektioner som fysik och kemi försiggår i Juhana Herttuan Koulu. Efter slutförd renovering skall skolan tillbaka till sin gamla men dock nyrenoverade fastighet.

 

Att var medlem i Hem och Skola i Åbo r.f.

Medlemsavgiften är 10 €/familj + 1 €/barn. Den 1 euro som du betalar per barn betalas direkt som verksamhetsbidrag till sektionen i den skola ditt barn går i. Resten fördelas till verksamheten i de olika skolornas sektioner. Medlemsavgiften betalas in på kontot: Ålandsbanken 440610-411165. Meddela vid inbetalningen i vilken skola/vilka skolor barnen går i så att pengarna kommer ditt barns skola till godo. Medlemmar i Hem och Skola får också förbundets tidning som delas ut till eleverna i respektive skola.
 

Varför vara medlem?

Hem och Skola i Åbo bidrar med understöd till bl.a. klubbverksamhet, teaterbesök, inköp av böcker och idrottsredskap. Stafettkarnevalen och Skolmusik är stora projekt som Hem och Skola aktivt understöder både i form av betalda bussresor och understöd för kost och logi. Hem och Skola prenumererar även svenskspråkiga dagstidningar till skolorna och delar ut stipendier.
 

Vi hoppas på flitigt deltagande på föräldramöten, klassföräldraträffar och övriga evenemang. Ta också kontakt om ni har idéer beträffande verksamheten.

Organisationsmodellen i Åbo är ganska unik, då man hos oss gått in för en gemensam registrerad förening för alla skolor. Det vi kallar "rf", eller föreningen, sköter om de flesta kontakterna till politiker och media, samt gör ansökningarna till fonderna. Det är även rf som finansierar Stafettkarnevalen och andra större projekt. På detta sätt kan man i sektionerna, dvs. i skolorna, huvudsakligen koncentrera sig på den trevliga delen av arbetet, tillsammans med elever och lärare. Uppdelningen i två "nivåer" har visat sig vara lyckad under tider då rf:s energi går åt till lokal skolpolitik av olika slag. Det har tagit 10-20 år per projekt att förverkligas om man tänker på Kattans renovering, Sirkkalas nybygge vid Österlånggatan, S:t Olofsskolans tilläggsutrymmen i Arbis, Kombiskolan, förvaltningsfrågan etc.

Välkommen med!